Икономи

Агенция Perfect House Care търси за свои клиенти в Панчарево, семейство икономи с настаняване в дома.

Предлага се:
 • Безплатно жилище, включително всички режийни разходи
 • Служебен автомобил с карта за гориво
 • Трудов договор
 • Социален пакет придобивки
 • Заплащане: 2000 лв.+1500 лв. (3500 лв. чисто)
Задължения и отговорности на икономите:
 • организира и контролира работата на наетия домашен персонал за поддръжка на дома и градината/вкл. плащането на възнаграждение, премии и др./.
 • организира и контролира техническата поддръжка на дома/вкл. басейн и тенис корт/.
 • следи за необходимостта и организацията на евентуални ремонтни дейности.
 • ежедневно пазаруване на храна и консумативи за дома и изготвя месечни отчети за разходите.
 • подрежда масата за хранене, сервира и отсервира храна и напитки.
 • посреща и изпраща гости.
 • при необходимост се включва в домакинските задължения в дома и следи стриктно за тяхното изпълнение от останалия персонал.
 • грижи се за домашни любимци (3 броя кучета) и цветя.
 • организира подмяната и подбора на останалия персонал, ако е необходимо.
 • други.
Изисквания:
 1. минимум средно или по-високо образование.
 2. предишен опит като икономи и/или техническа грамотност са предимство.
 3. да са организирани и комуникативни хора.
 4. да а умеят да работят в екип, да са способни да мотивират и ръководят подчинените си.
 5. да взимат правилни и бързи решения.
 6. да умеят да извършват домакинска работа с усет към детайлите /да познават домак. техника и препарати за почистване/.
 7. да са дисциплинирани и инициативни, честни и коректни.
 8. нагласа за дългосрочни взаимоотношения.

 

При проявен интерес, моля изпращайте подробни автобиографии със снимка до 01.03.2021. При наличие на препоръки може да изпратите и тях.
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Допълнителна информация се дискутира само с кандидати, които са преминали интервю с наш консултант.
Попълвайте внимателно анкетната карта. Дори и да не бъдете одобрени за конкретната позиция, е възможно да отговорите на изискванията за друга обява за работа. Кандидатстването за работа е абсолютно безплатно за вас.

Кандидатствайте